Περιήγηση: ΑΠΘ

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Με ελάχιστη θέρμανση το χειμώνα λόγω «υψηλού κόστους καυσίμων»!

Μέσα στη βδο­μά­δα, μέλη της πανε­πι­στη­μια­κής κοι­νό­τη­τας του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης έλα­βαν e‑mail μετά από έγκρι­ση της Πρυ­τα­νεί­ας του Ιδρύματος,…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνο μέσα στον κλειστό χώρο του Πολυτεχνείου! (VIDEO)

Ένα περι­στα­τι­κό ενδει­κτι­κό της συμπε­ρι­φο­ράς των δυνά­με­ων κατα­στο­λής κατέ­γρα­ψε με την κάμε­ρα του ο δημο­σιο­γρά­φος Αλέ­ξαν­δρος Λιτσαρ­δά­κης κατά την διάρκεια…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΘ: Προσβολή στους νεκρούς και τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου το λοκ άουτ που επέβαλλε η πρυτανεία (VIDEO)

Πρω­το­φα­νή χαρα­κτή­ρι­σε ο Ηλί­ας Κον­δύ­λης, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής του ΑΠΘ, την από­φα­ση της πρυ­τα­νεί­ας του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου να κλεί­σει τις σχολές…

Κοινωνία
Αθλιότητα! Βιβλία του δικτάτορα Παπαδόπουλου μοιράζονται δωρεάν στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ!

Τα ΜΑΤ και η προ­σπά­θεια επι­βο­λής της «πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας» στα τρι­το­βάθ­μια εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας ήταν, ως φαί­νε­ται, μόνο η…

Επικαιρότητα
Ο Θ. Παπακωνσταντίνου περνά «ψιλό γαζί» την ΕΛ.ΑΣ. για την… «ωραιοποιημένη» και διαστρεβλωμένη εκδοχή της για τα γεγονότα

Με ανα­κοί­νω­σή της η ΕΛ.ΑΣ. προ­σπα­θεί να κρύ­ψει τις ευθύ­νες της για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση κατά τη διάρ­κεια συναυ­λί­ας σε…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Σαν τον κλέφτη πήγε να μπει η πανεπιστημιακή αστυνομία — Άμεση αντίδραση των φοιτητών

Κυριο­λε­κτι­κά μέσα στα σκο­τά­δια η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να βάλει την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία μέσα στο ΑΠΘ. Άμε­ση υπήρ­ξε η απά­ντη­ση των…

Επικαιρότητα
Επεισόδιο με πυροβολισμούς εντός του πανεπιστημιακού κάμπους της Θεσσαλονίκης

Επει­σό­διο με πυρο­βο­λι­σμούς εντός του πανε­πι­στη­μια­κού κάμπους της Θεσ­σα­λο­νί­κης ερευ­νά η Αστυ­νο­μία. Σύμ­φω­να με όσα έγι­ναν γνω­στά, προη­γή­θη­κε συμπλο­κή ανάμεσα…