Περιήγηση: ΑΠΘ

Επικαιρότητα
Σήμερα ξεκινά το Φοιτητικό Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο ΑΠΘ — Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σήμε­ρα Παρα­σκευή και αύριο Σάβ­βα­το στα γρα­σί­δια της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΑΠΘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Φοι­τη­τι­κό Φεστι­βάλ της ΚΝΕ με σύνθημα:…

Κοινωνία
Επιτελικό κράτος Μητσοτάκη: Πλημμύρισε μέχρι και η βιβλιοθήκη του ΑΠΘ…

Η βρο­χό­πτω­ση των προη­γού­με­νων ημε­ρών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη είχε ως απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σει μέχρι και η βιβλιο­θή­κη του Αρι­στο­τε­λεί­ου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης!…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Καταγγελία για επιθέσεις αντικομμουνιστικών ομάδων σε μέλη της ΚΝΕ και της ΠΚΣ

Τις επι­θέ­σεις αντι­κομ­μου­νι­στι­κών ομά­δων σε μέλη της ΚΝΕ και συν­δι­κα­λι­στές της «Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ» στο ΑΠΘ, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Όργιο βίας- και πάλι ‑από τα ΜΑΤ κατά φοιτητών με χημικά και χειροβομβίδες

Πεδίο μάχης έκα­ναν για μια ακό­μη φορά το Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης τα ΜΑΤ και οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, εξα­πο­λύ­ο­ντας επί­θε­ση κατά…

Επικαιρότητα
Αισχρό σχόλιο Μαυροειδάκου για την αστυνομική βία στο ΑΠΘ: «Είναι λογικό να υπάρχουν και τραυματισμοί…»

Δεν περι­μέ­να­με κάτι καλύ­τε­ρο από τον εκπρό­σω­πο των ειδι­κών φρου­ρών Στρά­το Μαυ­ροει­δά­κο. Είναι πάμπο­λες οι φορές που οι  δηλώ­σεις του…