Περιήγηση: απλή αναλογική

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ με σταθερότητα και συνέπεια υπερασπίζεται τη θέση του για απλή και ανόθευτη αναλογική

«Πάγια θέση μας είναι η απλή και ανό­θευ­τη ανα­λο­γι­κή, για­τί είναι το μονα­δι­κό εκλο­γι­κό σύστη­μα που μπο­ρεί να απο­τυ­πώ­σει τη…