Περιήγηση: Αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Κοινωνία
Ποιες είναι οι προγραμματισμένες πληρωμές έως τις 9 Απριλίου — Πότε καταβάλλεται η αποζημίωση Μαρτίου

Πλη­ρω­μές από τον e‑ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, συνο­λι­κού ύψους 97 εκατ. ευρώ, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την περί­ο­δο 5–9 Απρι­λί­ου. Όπως αναφέρεται…