Περιήγηση: Αποφάσεις 21ου Συνέδριου ΚΚΕ

Επικαιρότητα
21ο Συνέδριο ΚΚΕ – 2η Απόφαση: Για τα καθήκοντα των Κομμουνιστών στην Εργατική Τάξη και το Εργατικό – Συνδικαλιστικό Κίνημα και την Κοινωνική Συμμαχία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tο 21ο Συνέδριο του ΚΚΕ εξέτασε τη δουλειά του Κόµµατος στην πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού – συνδικαλιστικού…