Περιήγηση: Απόδημος ελληνισμός

Πολιτική
Ψήφος αποδήμων: Πολιτικός τυχοδιωκτισμός και πολιτικά παιχνίδια από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ

Τον πολι­τι­κό τυχο­διω­κτι­σμό, την απρο­κά­λυ­πτη, απο­κρου­στι­κή ψηφο­θη­ρία αλλά και τα πολι­τι­κά παι­χνί­δια που παί­ζουν στις πλά­τες των απο­δή­μων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ…