Περιήγηση: Απόλυση εργαζόμενου

Πολιτική
Αδ. Γεωργιάδης: Η κείμενη νομοθεσία καλύπτει την απόλυση εργαζόμενου που αρνείται να εμβολιαστεί!!!

«Η κείμενη νομοθεσία καλύπτει τις επιχειρήσεις που κρίνουν ότι εργαζόμενος που αρνείται να εμβολιαστεί εμποδίζει την λειτουργία της επιχείρησης. Αν…