Περιήγηση: Απόλυση

Κοινωνία
ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ: Καταγγέλλει την εκδικητική απόλυση εργαζομένου από την εργοδοσία του «alfavita.gr»

Την εργο­δο­σία του «alfavita.gr» που προ­χώ­ρη­σε σε εκδι­κη­τι­κή από­λυ­ση εργα­ζό­με­νου με πρό­σχη­μα τη μη ανα­νέ­ω­ση της σύμ­βα­σης, καταγ­γέλ­λει με ανακοίνωσή…