Περιήγηση: Αραμις Φουέντε Ερνάντες

Επικαιρότητα
Αλληλεγγύη στην Κούβα: Με επιτυχία η εκδήλωση για την συμπλήρωση 69 χρόνων από την επίθεση στο στρατώνα Μονκάδα

Εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον κου­βα­νι­κό λαό, με θέμα «Κού­βα — 69 χρό­νια μετά την 26η Ιου­λί­ου 1953. Από την επί­θε­ση στη Μονκάδα…