Περιήγηση: Αργεντινή

Διεθνή
Αργεντινή: Πρόστιμο 29 εκατ. δολαρίων σε συνδικάτο από το υπουργείο Εργασίας επειδή συνέχισε την απεργία

Πρό­στι­μο άνευ προη­γου­μέ­νου, ύψους 29 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, επέ­βα­λε το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας της Αργε­ντι­νής σε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα συν­δι­κά­τα, το…