Περιήγηση: αρκούδα

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συναγερμός έπειτα από εμφάνιση αρκούδας στον Χορτιάτη

Η εμφά­νι­ση αρκού­δας σε κατοι­κη­μέ­νη περιο­χή στον Χορ­τιά­τη, προ­κά­λε­σε «συνα­γερ­μό» στις τοπι­κές αρχές. Σε ανα­κοί­νω­σή του, ο Δήμος Πυλαί­ας-Χορ­τιά­τη ενημερώνει…

Κοινωνία
Αρκούδα πιάστηκε σε παράνομη θηλιά και μάσησε σχεδόν όλο τον κορμό δέντρου για να απελευθερωθεί

Αρκού­δα πιά­στη­κε σε παρά­νο­μη θηλιά για αγριο­γού­ρου­να και στην αγω­νιώ­δη προ­σπά­θειά της να απε­λευ­θε­ρω­θεί, μάση­σε όλο σχε­δόν τον κορ­μό του…

Κοινωνία
Αρκούδα τραυματίστηκε θανάσιμα σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό

Αρκού­δα τραυ­μα­τί­στη­κε θανά­σι­μα στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο της Εγνα­τί­ας Οδού, όταν περ­νώ­ντας στο οδό­στρω­μα προ­κει­μέ­νου να το δια­σχί­σει, συγκρού­στη­κε με διερ­χό­με­νο Ι.Χ.…

Κοινωνία
Καστοριά: «Το μεγαλείο της μάνας, το μεγαλείο της φύσης» — H μαμά αρκούδα έθαψε τα δύο μωρά της

Δύο μικρά αρκου­δά­κια βρέ­θη­καν νεκρά, θαμ­μέ­να σε αγρό­κτη­μα στην παρα­λί­μνια περιο­χή μετα­ξύ Πολυ­κάρ­πης και Φωτει­νής, με τα μέλη της ομάδας…

Κοινωνία
Κοζάνη: Λήψη μέτρων για την αρκούδα και το μικρό της που εντοπίστηκε έξω από την πόλη

Στη λήψη έκτα­κτων δια­χει­ρι­στι­κών μέτρων για την αντι­με­τώ­πι­ση περι­στα­τι­κού προ­σέγ­γι­σης αρκού­δας, στην περιο­χή Νιά­η­με­ρος-Αηλιό­στρα­τα στα όρια της πόλης της Κοζάνης,…

Κοινωνία
Θηρίο αντοχής μια αρκούδα που επέζησε τέσσερις μέρες εγκλωβισμένη σε θηλιά και βαριά τραυματισμένη

Αρκού­δα έμει­νε επί τέσ­σε­ρις μέρες εγκλω­βι­σμέ­νη, σε θερ­μο­κρα­σί­ες υπό το μηδέν, σε μια παρά­νο­μη θηλιά για αγριο­γού­ρου­να, που της έκοψε…