Περιήγηση: Αρχειονομία – Βιβλιοθηκονομία ΑΕΙ – ΤΕΙ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ερώτηση για την επαγγελματική απορρόφηση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας σχετικά με τα προβλήματα επαγγελματικής απορρόφησης που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι Τμημάτων Αρχειονομίας -…