Περιήγηση: Αστική δημοκρατία

Απόψεις
Περί αστικής δημοκρατίας

Γράφει ο Βασίλης Λιόγκαρης // Μας κυβερνάει μια στυγνή και αυταρχική (άκρα)Δεξιά κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση «βιτρίνας» που αυτοπαινεύεται, αυτοκοκορεύεται και…