Περιήγηση: Αστραπές

Κοινωνία
Meteo: 10 ερωτήσεις απαντήσεις για του κεραυνούς – Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας και πότε παρατηρούνται συχνότερα οι κεραυνοί;

Αυτή την εβδομάδα συνέβησαν ασυνήθιστα πράγματα στην Αθήνα, καθώς μετά το χαλάζι ήλθε να πέσει ο κεραυνός στην Ακρόπολη. Η…