Περιήγηση: Αστυνομία

Επικαιρότητα
«Αναπτυξιακή» φιέστα Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: «Με ρόπαλα και ΜΑΤ χτυπάτε τους εργάτες και στα αφεντικά κάνετε τις πλάτες»

Για ακό­μη μια φορά η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδει­ξε πως η βαθιά αντι­λαϊ­κή-αντερ­γα­τι­κή της πολι­τι­κή πάει χέρι-χέρι με την αστυ­νο­μι­κή καταστολή.…

Πολιτική
ΚΚΕ: Σοβαρό ζήτημα η απαράδεκτη στάση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών στο Καρπενήσι, που οδήγησε στη σύλληψη και ποινική δίωξη του Δ. Ζώτου

«Σοβα­ρό ζήτη­μα δημιουρ­γεί η απα­ρά­δε­κτη στά­ση των αστυ­νο­μι­κών και εισαγ­γε­λι­κών αρχών στο Καρ­πε­νή­σι, που οδή­γη­σε στη σύλ­λη­ψη και ποι­νι­κή δίωξη…

Κοινωνία
Προκλητική σύλληψη του δικηγόρου Δημήτρη Ζώτου γιατί έσβησε προκλητικό σύνθημα της Χρυσής Αυγής

Επι­μέ­λεια — σχό­λιο: Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Ακό­μα ένα περι­στα­τι­κό ήρθε να προ­στε­θεί στην σει­ρά των επει­σο­δί­ων που ανα­δει­κνύ­ουν ότι η προκλητική…

Επικαιρότητα
Προκλητική κίνηση της ΕΛ.ΑΣ: Υποβολή δικογραφίας σε βάρος στελεχών του ΚΚΕ για παρεμπόδιση ΝΑΤΟϊκής στρατιωτικής φάλαγγας

Την ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας και το μισό σχε­δόν υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρί­σκε­ται στις ΗΠΑ προκειμένου…

Επικαιρότητα
“Κατά σύστημα μεροληπτική συμπεριφορά της αστυνομίας υπέρ των ναζιστών” 

“Κατά σύστη­μα μερο­λη­πτι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της Αστυ­νο­μί­ας υπέρ των ναζι­στών” καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση του το Παρα­τη­ρη­τή­ριο για την παρα­κο­λού­θη­ση της δίκης…