Περιήγηση: αστυνομική βία

Επικαιρότητα
Αμετανόητος και θρασύδειλος ο νταής αστυνομικός που χτύπησε 11χρονο παιδί στο Μενίδι

Αμε­τα­νό­η­τος και θρα­σύ­δει­λος ο ντα­ής αστυ­νο­μι­κός που χτύ­πη­σε 11χρονο παι­δί στο Μενί­δι δικαιο­λό­γη­σε την πρά­ξη του λέγο­ντας: «Με έβρι­σε αισχρά και…

Κοινωνία
Βιαιοπραγία κατά ανηλίκου στο Μενίδι: Έρευνα για ρατσιστικό κίνητρο στην πράξη του αστυνομικού

Έρευ­να για το αδί­κη­μα της σωμα­τι­κής βλά­βης με ρατσι­στι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά διέ­τα­ξε ο εισαγ­γε­λέ­ας σε βάρος του αστυ­νο­μι­κού, μέλους της τετραμελούς…

Ανακοινώσεις
Ανάρμοστη στάση της Αστυνομίας απέναντι σε θεραπευόμενους της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ

«Την ανάρ­μο­στη στά­ση της Αστυ­νο­μί­ας απέ­να­ντι σε θερα­πευό­με­νους της Μονά­δας Απε­ξάρ­τη­σης 18 ΑΝΩ — ΨΝΑ», κατα­δι­κά­ζουν οι θερα­πευό­με­νοι της συγκεκριμένης…

Επικαιρότητα
Η ΕΛ.ΑΣ. παραδέχτηκε ότι αστυνομικοί έσερναν και κατάβρεχαν ανάπηρη γυναίκα έξω από το ΑΤ Ομόνοιας!

Περι­στα­τι­κό που ήρθε στο φως της δημο­σιό­τη­τας με προ­α­ναγ­γε­λία δημο­σιο­ποί­η­σης βίντεο, που δεί­χνει αστυ­νο­μι­κούς να κατα­βρέ­χουν μια γυναί­κα σε αναπηρικό…

Ανακοινώσεις
ΚΝΕ: Καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ εναντίον φοιτητών και τη στάση των πρυτάνεων

Ανα­κοί­νω­ση — καταγ­γε­λία για την επί­θε­ση των ΜΑΤ στη δια­μαρ­τυ­ρία Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων στη Σύνο­δο των Πρυ­τά­νε­ων στο Καβού­ρι, εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου…

Ανακοινώσεις
Νέο περιστατικό αυθαιρεσίας και αστυνομοκρατίας, στον «Ευαγγελισμό»

Νέο περι­στα­τι­κό αυθαι­ρε­σί­ας και αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας στο Νοσο­κο­μείο «Ευαγ­γε­λι­σμός» και συγκε­κρι­μέ­να στο Ε’ Παθο­λο­γι­κό Τμή­μα σημειώ­θη­κε τις πρω­ι­νές ώρες της Κυριακής…

Ανακοινώσεις
ΠΟΕΔΗΝ: Απαράδεκτο αστυνομικός να εισέρχεται οπλισμένος σε ψυχιατρική κλινική και να ζητάει να συλληφθεί η διευθύντρια ψυχίατρος

«Απα­ρά­δε­κτο αστυ­νο­μι­κός να εισέρ­χε­ται οπλι­σμέ­νος σε ψυχια­τρι­κή κλι­νι­κή και να ζητά­ει να συλ­λη­φθεί η διευ­θύ­ντρια ψυχί­α­τρος που ζήτη­σε το αυτονόητο»,…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αλήθεια κ. Κικίλια, πόσο κοντά ή μακριά είστε από τη Χρυσή Αυγή;

Υπουρ­γός Υγεί­ας Βασί­λης Κικί­λιας για την αυταρ­χι­κή συμπε­ρι­φο­ρά αστυ­νο­μι­κών σε βάρος εφη­με­ρεύ­ου­σας ιατρού: «Δεν είμαι εγώ εκεί­νος, ο οποί­ος θα πει…