Περιήγηση: Ασφαλιστικό

Επικαιρότητα
«Τα ταμεία χτίστηκαν στων εργατών τις πλάτες – Δεν τα παραδίδουμε στους κεφαλαιοκράτες» – Μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα (ΑΘΗΝΑ)

Την αποφασιστικότητα τους να εντείνουν την πάλη για αποκλειστικά δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση για όλους διατράνωσαν με το μεγάλο τους συλλαλητήριο…