Περιήγηση: Αυξήσεις στο ρεύμα

Κοινωνία
Το μήνα που πάρα πολλά νοικοκυριά θα χρειάζονται το ρεύμα για να ζεσταθούν, θα το πληρώσουν ακριβότερα κατά 30%!!!

Aυξη­μέ­νες κατά περί­που 30% θα είναι οι χρε­ώ­σεις των προ­μη­θευ­τών ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος τον Ιανουά­ριο σε σχέ­ση με τον Δεκέμ­βριο, ως…

Διεθνή
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Πλήθος εργαζομένων διαδήλωσαν στο Αμβούργο για την ακρίβεια και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Πλή­θος εργα­ζο­μέ­νων και νέων συμ­με­τεί­χαν χθες Σάβ­βα­το, 29 Οκτώ­βρη, στο Αμβούρ­γο σε κινη­το­ποί­η­ση για να δια­δη­λώ­σουν την αγα­νά­κτη­ση και την οργή τους ενάντια…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Ρεύμα φθηνό για όλο το λαό — Κινητοποιήσεις στις 13 Σεπτέμβρη στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας

«Στις 13 Σεπτέμ­βρη, στις 7 μ.μ., παίρ­νου­με μέρος στις κινη­το­ποι­ή­σεις που οργα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά σωμα­τεία στους παρό­χους ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας και…

Επικαιρότητα
Αυξήσεις που ξεπερνούν το 1.000% μέσα σε δύο μήνες!

Από τη συμπαι­γνία κυβέρ­νη­σης — εται­ρειών Ενέρ­γειας εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά οδη­γού­νται στο από­λυ­το αδιέ­ξο­δο μπαί­νο­ντας στον χει­μώ­να Σε οικο­νο­μι­κό στραγγαλισμό…

Επικαιρότητα
Power Pass: Βήμα-βήμα η διαδικασία της πλατφόρμας επιστροφής χρημάτων για το ρεύμα -

Άνοι­ξε η ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα για την υπο­βο­λή αιτή­σε­ων στο πρό­γραμ­μα επι­δό­τη­σης του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος «Power Pass», η οποία θα παραμείνει…