Περιήγηση: Αυτοκινητόδρομος Μορέα

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Για την προπαγανδιστική κυβερνητική φιέστα στην Καλαμάτα παρουσία του πρωθυπουργού

«Η Κυβερ­νη­τι­κή “κου­στω­δία” που εμφα­νί­στη­κε στην Καλα­μά­τα, στο συνέ­δριο — προ­πα­γαν­δι­στι­κή φιέ­στα για τα δις που θα χαρι­στούν το επόμενο…

Επικαιρότητα
Διόδια: Έρχονται αυξήσεις από την Πρωτοχρονιά σε Ολυμπία Οδό και Αυτοκινητόδρομο Μορέα

Αυξή­σεις σε ορι­σμέ­νους σταθ­μούς διο­δί­ων ανα­κοί­νω­σε η εται­ρεία Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος Μορέ­ας για την δια­δρο­μή Κόριν­θος-Τρί­πο­λη-Καλα­μά­τα­/Σπάρ­τη, από τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021…