Περιήγηση: Αφρική

Ατέχνως
ΟΗΕ: Ένας αριθμός-ρεκόρ 45 εκατομμυρίων κατοίκων στη Νότια Αφρική είναι αντιμέτωπος με την πείνα

Σαράντα-πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στη νότια Αφρική –αριθμός χωρίς προηγούμενο–έχουν επείγουσα ανάγκη βοήθειας σε τρόφιμα εξαιτίας της ξηρασίας, των πλημμυρών και…