Περιήγηση: Αφρικανική μετάλλαξη

Επικαιρότητα
Νέα μετάλλαξη SARS-CoV‑2: Αναμένει «καθαρή εικόνα από τους επιστήμονες» η κυβέρνηση, αρνείται να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας

«Θα πάμε και εμείς σε σκλη­ρή γραμ­μή αλλά θα πρέ­πει πρώ­τα οι επι­στή­μο­νες μας να έχουν καθα­ρή εικό­να», δήλω­σε ο…