Περιήγηση: Αφροδίτη Λατινοπούλου

Επικαιρότητα
Σταυρούπολη: Απροκάλυπτο «ξέπλυμα» των φασιστοειδών από βουλευτές και στελέχη της ΝΔ

Σε «πλυ­ντή­ριο» της δρά­σης των εγκλη­μα­τι­κών φασι­στι­κών ομά­δων στην Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη έχει μετα­τρα­πεί τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες το κυβερ­νών κόμ­μα της…

Επικαιρότητα
«Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε»: Χουντικής έμπνευσης σχόλιο ενάντια στις διαδηλώσεις από στέλεχος της ΝΔ

Την… «δόξα» της πρώ­ην αντι­δη­μάρ­χου του Δήμου Αθη­ναί­ων Αλε­ξί­ας Έβερτ που ανή­με­ρα της επε­τεί­ου του Πολυ­τε­χνεί­ου χαρα­κτή­ρι­ζε δια­δη­λω­τές ως «κατσα­ρί­δες…