Περιήγηση: Αχαΐα

Επικαιρότητα
Δύο μεγάλες επικίνδυνες φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αχαΐα: Κάηκαν σπίτια — Εκκενώνονται οικισμοί

Δύο μεγά­λες επι­κίν­δυ­νες φωτιές βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στην Αχα­ΐα, στην περιο­χή Δρο­σιά η οποία ξέσπα­σε λίγο μετά το μεση­μέ­ρι και λίγο…

Κοινωνία
Αντιδράσεις στον εμπαιγμό για το λιανεμπόριο — Ανυπακοή δηλώνουν οι καταστηματάρχες στην Πάτρα

Η ξαφ­νι­κή από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να μην ανοί­ξει  το λια­νε­μπό­ριο σε Θεσ­σα­λο­νί­κη, Κοζά­νη, Αχα­ΐα, επι­κα­λού­με­νη επι­δεί­νω­ση της επι­δη­μιο­λο­γι­κής κατά­στα­σης και…

Κοινωνία
Τι ισχύει από σήμερα σε όλη τη χώρα λόγω — Ανατροπή για Αχαΐα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη

Ελεύ­θε­ρες θα είναι οι δια­δη­μο­τι­κές μετα­κι­νή­σεις στις ΠΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κοζά­νης και Αχα­ΐ­ας, για τα Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα, καθώς στην από­φα­ση της Πολιτικής…

Κοινωνία
Σκληρό lockdown σε Αχαΐα και Εύβοια — Τι ισχύει για μετακίνηση επιστημόνων-αυτοαπασχολούμενων

Στο επί­πε­δο πολύ αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου τίθε­νται από αύριο 13 Φεβρουα­ρί­ου οι περι­φε­ρεια­κές Ενό­τη­τες Αχα­ΐ­ας και Εύβοιας ‑πλην της Σκύρου‑, λόγω…

Επικαιρότητα
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ σε Αχαΐα, Ηλεία και Ζάκυνθο: Σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφοι και θέατρα

Έκτα­κτα μέτρα σε Αχα­ΐα, Ηλεία και Ζάκυν­θο ανα­κοί­νω­σε ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, καθη­γη­τής Λοι­μω­ξιο­λο­γί­ας, Σωτή­ρης Τσιό­δρας για την αντιμετώπιση…