Περιήγηση: Αϊτή

Ατέχνως
ΗΠΑ: Σοκαριστικές φωτογραφίες — Έφιπποι συνοριοφύλακες κυνηγούν Αϊτινούς μετανάστες στον Ρίο Γκράντε

Φωτο­γρα­φί­ες που δεί­χνουν έφιπ­πους συνο­ριο­φύ­λα­κες να κυνη­γούν με κάτι που μοιά­ζει με λάσο μετα­νά­στες κοντά στη μεθο­ρια­κή πόλη Ντελ Ρίο…