Περιήγηση: Αϊ-Στράτης

Θέατρο
44ο Φεστιβάλ ΚΝΕ: Από την πολιτιστική δημιουργία στον Αϊ-Στράτη — Μακέτες θεατρικών παραστάσεων (Φωτό και μαρτυρία Γ. Φαρσακίδη)

… Μετά τη Μακρό­νη­σο, με τον ερχο­μό μας στον Αϊ-Στρά­τη, το καλο­καί­ρι του 1950, αρχί­ζουν οι πολύ­μορ­φες ψυχα­γω­γι­κές, πολι­τι­στι­κές εκδηλώσεις…

Ιστορία
Τόποι ιεροί

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // Μακρό­νη­σος και Γυά­ρος, Αϊ Στρά­της, Τρί­κε­ρι και Ικα­ριά, Ανά­φη, Φολέ­γαν­δρος, Ακρο­ναυ­πλιά, Σκο­πευ­τή­ριο Και­σα­ρια­νής και Χαϊ­δά­ρι. Τόποι ξεροί,…

Ιστορία
Πώς αντιμετώπιζε το αστικό κράτος τους πραγματικούς έγκλειστους αγωνιστές…(Ντοκουμέντο)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με  αφορ­μή τη συζή­τη­ση- απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή ουσια­στι­κά-σχε­τι­κά με την διή­με­ρη άδεια του Δ. Κου­φο­ντί­να (με του οποί­ου τις απόψεις…

Συνεντεύξεις
Ο αντικομουνισμός, ο ρόλος της Τέχνης, ο Βάρναλης, συνέντευξη του Ηρακλή Κακαβάνη στη «Χαραυγή»

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με τη συνέ­ντευ­ξη του Ηρα­κλή Κακα­βά­νη στην εφη­με­ρί­δα της Κύπρου «Χαραυ­γή» και στον Δημή­τρη Στρα­τή. Τη συνέ­ντευ­ξη συνο­δεύ­ει και μία…