Περιήγηση: αύξησης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας