Περιήγηση: αύξηση στρατιωτικής θητείας

Πολιτική
ΚΝΕ: Τώρα έκτακτα οικονομικά μέτρα στήριξης των στρατευμένων και προστασίας τους από την πανδημία, να μην αυξηθεί η θητεία για τον Στρατό Ξηράς

«Η αύξηση της θητείας στον στρατό ξηράς στους 12 μήνες από την κυβέρνηση, όπως και τα υπόλοιπα μέτρα (εξοπλιστικά προγράμματα,…