Περιήγηση: Α Παγκόσμιος Πόλεμος

Πολιτική
«Κάτω από ξένη σημαία» — διδάγματα για τη στάση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Η πολε­μι­κή σύγκρου­ση Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας, κομ­μά­τι της οξυ­νό­με­νης παγκό­σμιας σύγκρου­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, έφε­ρε πάλι στην πρώ­τη γραμ­μή της…

Διεθνή
Οι πόλεμοι των ΗΠΑ μετά την 11/9 2001 σκότωσαν πάνω από 500.000 ανθρώπους και κόστισαν σχεδόν 6 τρισεκατομμύρια δολλάρια.

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέ­ψει περί­που 6 τρι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε πολέ­μους που συνέ­βαλ­λαν άμε­σα στον θάνα­το περί­που 500.000 άνθρωποι…

Απόψεις
Ποιοί έκαψαν την Σμύρνη;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Οι προ­χθε­σι­νές δηλώ­σεις του τούρ­κου προ­έ­δρου Ερντο­γάν κατά τη διάρ­κεια προ­ε­κλο­γι­κής του ομι­λί­ας στη Σμύρ­νη είναι απαράδεκτες,…