Περιήγηση: Βάσεις ΗΠΑ

Διεθνή
Ερντογάν: «Όλη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση»

Σε μια περί­ο­δο που οξύ­νο­νται οι σφο­δροί ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο με θύμα­τα τους πρό­σφυ­γες και τους μετα­νά­στες, αναδεικνύεται…

Διεθνή
Γροιλανδία: Ένας απέραντος σκουπιδότοπος από τα ραδιενεργά απόβλητα των Αμερικάνικων βάσεων (ΦΩΤΟ)

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Γροι­λαν­δία είναι ήδη μια τερά­στια Αμε­ρι­κά­νι­κη βάση. Οι Αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις στην Γροι­λαν­δία έχουν αφή­σει πίσω τους…