Περιήγηση: Βάσεις

Παιδεία
Πανελλαδικές 2020: Πτώση βάσεων σε νομικές και ιατρικές σχολές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις

Πτω­τι­κά ανα­μέ­νε­ται να κινη­θούν οι βάσεις στις νομι­κές και ιατρι­κές σχο­λές, ενώ δεν ανα­μέ­νο­νται ιδιαί­τε­ρες δια­κυ­μάν­σεις στις βάσεις των θετικών…

Πολιτική
Αμερικανική στρατιωτική «απόβαση» στην Ελλάδα – Οι βάσεις, τα drones και τα tankers

Τελευ­ταίο Σάβ­βα­το του Οκτω­βρί­ου. Σχε­δόν αξη­μέ­ρω­τα, εν μέσω ομί­χλης, ακού­γε­ται ένα βου­η­τό από τον διά­δρο­μο απο-προ­σγειώ­σε­ως του «Ελευ­θε­ρί­ου Βενι­ζέ­λου» από…

Επικαιρότητα
Αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροπλάνο, που ξεκίνησε από την Ελλάδα, πάνω από την Κριμαία

Αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό αερο­πλά­νο που απο­γειώ­θη­κε από ελλη­νι­κο αερο­δρό­μιο πέτα­ξε πάνω από την Κρι­μαία. Καθό­λου παρά­ξε­νο μιας και με μια σειρά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ για δηλώσεις Καμμένου: Πολιτική επιλογή σύσσωμης της συγκυβέρνησης η μετατροπή της χώρας σε αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο

Για τις νέες δηλώ­σεις του Π. Καμ­μέ­νου για τις βάσεις του ΝΑΤΟ και τη δήθεν ενδο­κυ­βερ­νη­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, το Γρα­φείο Τύπου…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στις 22 και 23 Οκτώβρη διαδηλώνουμε σε όλες τις πόλεις που υπάρχουν στρατιωτικές βάσεις ή σχεδιάζονται να δημιουργηθούν νέες

Το ΚΚΕ με Ανα­κοί­νω­ση του ΠΓ της ΚΕ του, καλεί τους εργα­ζό­με­νους, το λαό και τη νεο­λαία «να ξεση­κω­θούν ενάντια…