Περιήγηση: Βάσω Ιορδάνου Κοσμίδου

Εκδηλώσεις
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: Μια ισπανική μπαλιά στο παρελθόν του Εθνικού Αστέρα!

Εκδή­λω­ση με θέμα «Ενας Ισπα­νός ελλη­νι­στής ποι­η­τής, στην ποδο­σφαι­ρο­μά­να Και­σα­ρια­νή» οργα­νώ­νουν τη Δευ­τέ­ρα, Οκτω­βρί­ου 2019, το Ινστι­τού­το Θερ­βά­ντες, οι παλαίμαχοι…