Περιήγηση: Βέρα Νικολαΐδου

Εκδηλώσεις
Ονοματοδοσία του Πολύκεντρου Νίκαιας σε Κτίριο «Βέρα Νικολαΐδου» την Δευτέρα 14 Νοέμβρη

Τελε­τή ονο­μα­το­δο­σί­ας του πρώ­ην χώρου Πολύ­κε­ντρο Νίκαιας σε Κτί­ριο «Βέρα Νικο­λα­ΐ­δου», τιμής ένε­κεν για την προ­σφο­ρά της αεί­μνη­στης δημάρ­χου Νίκαιας…