Περιήγηση: Βέρμιο

Πολιτική
ΕΟ ΚΚΕ για ανεμογεννήτριες στο Βέρμιο: «Η Κομισιόν καλεί σε επιτάχυνση του “εγκλήματος”, ενώ υποδύεται την… απληροφόρητη»

«Απο­κα­λυ­πτι­κή για το ρόλο της ίδιας ήταν η απά­ντη­ση που έδω­σε η Κομι­σιόν στην ερώ­τη­ση της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ…