Περιήγηση: Βέροια

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Ιδιαίτερη πετυχημένη η πρώτη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέκου Χατζηκώστα «29 στιγμές»

«Πλημ­μύ­ρι­σε» από κόσμο πολυ­χώ­ρος της ΕΛΙΑΣ στη Βέροια κατά την πρώ­τη παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου (10ου!) του Βεροιώ­τη συγ­γρα­φέα και…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«29 στιγμές»: Το νέο του βιβλίο παρουσιάζει ο Αλέκος Χατζηκώστας στις 5 Δεκεμβρίου στη Βέροια

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγ­μές» (Εκδό­σεις Ατε­χνως) παρου­σιά­ζει ο Βεροιώ­της δημο­σιο­γρά­φος-συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας για πρώ­τη φορά. Η…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Τσε Γκεβάρα, Πρεσβευτής της Επανάστασης» την Παρασκευή 30/9

Οι εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» σας προ­σκα­λούν στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα : «ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ, ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Χοσέ Μαρτί και το ελληνικό στοιχείο» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

Το βιβλίο “Ο Χοσέ Μαρ­τί και το «Ελλη­νι­κό Στοι­χείο»” (Εκδό­σεις Τόπος) του Γενι­κού Πρό­ξε­νου της Κού­βας στην Ελλά­δα Χοσέ Οριόλ…

Απόψεις
Ο διεθνισμός στην πράξη!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η παρου­σία της πρέ­σβει­ρας της Κού­βας και του Γενι­κού Προ­ξέ­νου της Κού­βας απο­τέ­λε­σε ξεχω­ρι­στό γεγο­νός για την…