Περιήγηση: Βέροια

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«Με την Οκτωβριανή Επανάσταση και το σοβιετικό καθεστώς η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων του μόχθου απέκτησε αισιόδοξη προοπτική»

Παρου­σιά­στη­κε με επι­τυ­χία το βιβλίο «Ιστο­ρία και κομ­μου­νι­σμός» του Περι­κλή Παυ­λί­δη στη Βέροια Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου και σε κλίμα…

Βιβλίο
Στη Βέροια παρουσιάστηκε το βιβλίο «Κώστας Βάρναλης 39+1 Άγνωστα ποιήματα»

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 10 Φεβρουα­ρί­ου η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου «Κώστας Βάρ­να­λης 39+1 Άγνω­στα ποιήματα»…

Λογοτεχνία
Η τελετή λήξης του 7ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Ποίησης και Διηγήματος «Δημήτριος Βικέλας» στη Βέροια

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του στην Αντω­νιά­δειο Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών…

Λογοτεχνία
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Π.Α.) ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ‑της Ελλη­νι­κής Εθνι­κής Επιτροπής…