Περιήγηση: Βίλα Πετρίδη (Θεσσαλονίκη)

Ανακοινώσεις
Θεσσαλονίκη: Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για την παραχώρηση της Βίλας Πετρίδη στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

«Απα­ρά­δε­κτη και προ­κλη­τι­κή η παρα­χώ­ρη­ση της Βίλας Πετρί­δη», τονί­ζει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης. Σε ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει: «Η παρα­χώ­ρη­ση της Βίλας…