Περιήγηση: Βίνσετ βαν Γκογκ

Εικαστικές Τέχνες
ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατατοφάγοι», ένας ύμνος στη χειρωνακτική εργασία και η ταύτισή του με τους ανθρώπους του μόχθου

Γρά­φει η Ελέ­νη Μαρ­κά­κη // «Έχω προ­σπα­θή­σει  να τονί­σω το πως αυτοί οι άνθρω­ποι τρώ­νε πατά­τες στο φως του λυχναριού,…