Περιήγηση: Βίντεο

Διεθνή
Καζακστάν: Πυροβολισμοί κατά άοπλων διαδηλωτών από τις δυνάμεις καταστολής (ΒΙΝΤΕΟ)

Το βίντεο τρα­βή­χθη­κε σε κεντρι­κή πλα­τεία του Αλμά­τι, τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη του Καζακ­στάν, όπου πραγ­μα­το­ποιού­νται οι μαζι­κές συγκε­ντρώ­σεις των τελευταίων…