Περιήγηση: Βαγγέλης Γονατάς

Διεθνή
HΠΑ: Προεδρικές Εκλογές 2016

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Αβά­να, Κού­βα Για ευνό­η­τους λόγους, οι βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κες προ­ε­δρι­κές εκλο­γές συγκε­ντρώ­νουν το ενδια­φέ­ρον όλων στην αμερικάνικη…

Πρόσωπα
Carlos Baliño

Επι­μέ­λεια — Μετά­φρα­ση: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς // Αβά­να, Κού­βα Ο Carlos Benigno Baliño López (1848–1926) επέ­στρε­ψε στην Κού­βα μετά την βορειοαμερικάνικη…