Περιήγηση: Βακχικόν

Ποίηση
Μ. Γιαννουράκου: Η ποίηση θα πρέπει να περπατά χέρι χέρι με τα προοδευτικά τμήματα της κοινωνίας

Το ΑΤΕΧΝΩΣ/Ηρακλής Κακα­βά­νης  μίλη­σε με τη Μαριάν­να Γιαν­νου­ρά­κου, μια νέα επι­στή­μο­να (χημι­κός μηχα­νι­κός) που με την πρώ­τη της ποι­η­τι­κή συλλογή…