Περιήγηση: Βαλκάνια

Διεθνή
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στη Βαλκάνια: Η Ρωσία στηρίζει το Βελιγράδι για το Κοσσυφοπέδιο

Το Κρεμ­λί­νο ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι υπο­στη­ρί­ζει τις προ­σπά­θειες της Σερ­βί­ας να προ­στα­τεύ­σει τους Σέρ­βους στο βόρειο Κόσο­βο, αλλά αρνή­θη­κε την…

Πολιτική
Γ. Μαρίνος: Διαμορφώνουν το έδαφος για συνεκμετάλλευση σε Αιγαίο — Αν. Μεσόγειο, προς όφελος μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων

Την σημα­σία της «ενί­σχυ­σης της πάλης ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπεριαλιστικούς…

Διεθνή
Οι χώρες που μετρούν τους περισσότερους νεκρούς από την πανδημία σε σχέση με τον πληθυσμό τους είναι Βαλκάνια και στην κεντρική Ευρώπη

Οι επτά χώρες που θρη­νούν επί του παρό­ντος τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό νεκρών από την Covid-19 σε σχέ­ση με τον πληθυσμό…

Διεθνή
Conid-19: Δραματική η κατάσταση στα Βαλκάνια — Γιατροί και νοσοκομεία στα πρόθυρα κατάρρευσης

Όχι αρκε­τοί για­τροί, όχι αρκε­τές κλί­νες: στα Βαλ­κά­νια, εύθραυ­στες υγειο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες βρί­σκο­νται στο χεί­λος του γκρε­μού με την κατα­κό­ρυ­φη άνοδο…

Διεθνή
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΝΑΤΟ-ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: Σε βεληνεκές υψηλού κινδύνου βάζει την Ελλάδα η εμπλοκή στα ΝΑΤΟικά σχέδια

▪️ Κοι­νή η πολι­τι­κή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που θέλει την Ελλά­δα «Στρα­το­λό­γο» για λογα­ρια­σμό της διεύ­ρυν­σης ΝΑΤΟ…