Περιήγηση: Βαλκάνια

Κοινωνία
Έθιμα και παραδόσεις του “Μάρτη” στα Βαλκάνια — Καταδικασμένος από την Εκκλησία

Το απο­κα­λούν “μαρ­τε­νί­τσα” (Μάρ­τη) στη Βουλ­γα­ρία,  “Μαρ­τι­σόρ” στη Ρου­μα­νία, “Μάρ­τιν­κα” στην Βόρεια Μακε­δο­νία, “Βερό­ρε” στην Αλβα­νία και συμ­βο­λί­ζει τον ερχομό…

Πολιτική
Σ. Ζαριανόπουλος: ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν τους εθνικισμούς στα Βαλκάνια

Στη συζή­τη­ση για την πρό­ο­δο της Βοσ­νί­ας το 2018 στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο τοπο­θε­τή­θη­κε ο ευρω­βου­λευ­τής του…

Πολιτική
Βαρουφάκης: Χαρακτηρίζει «μεγάλη επιτυχία» την συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, αλλά ούτε λέξη για το ΝΑΤΟ

Ως «πολύ μεγά­λη επι­τυ­χία» χαρα­κτή­ρι­σε την πρό­σφα­τη συμ­φω­νία Ελλά­δας-ΠΓΔΜ ο πρώ­ην υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και επι­κε­φα­λής του πανευρωπαϊκού…