Περιήγηση: Βαπτιστικά

Σαν Σήμερα
10 Φεβρουαρίου – Γιορτάζουν ο Χαράλαμπος και η Χαρούλα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Του ιερο­μάρ­τυ­ρος Χαρα­λά­μπους σήμε­ρα και γιορ­τά­ζουν οι Χαρά­λα­μπος,  Χαρα­λά­μπης, Χάρης, Χάμπος,  Μπά­μπης, Μπά­μπος, Χαρα­λα­μπία, Χαρα­λα­μπή,  Μπα­μπί­να, Μπή­λιω, Μπι­λιώ, Μπία,…

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
7 Φεβρουαρίου – Γιορτάζει ο Παρθένιος και τα σχετικά ονόματα — Οσα θέλεις να ξέρεις για το όνομα

Του Οσί­ου Παρ­θε­νί­ου και σήμε­ρα 7 Φεβρουα­ρί­ου γιορ­τά­ζουν τα ονό­μα­τα: Παρ­θέ­νιος, Παρ­θέ­νης, Παρ­θε­νία, Παρ­θε­νό­πη. Το Παρ­θέ­να που έχει την ίδια…