Περιήγηση: Βασίλης Κικίλιας

Κοινωνία
Παπάδες, δημάρχους επιχειρηματίες και influencer εκλιπαρεί η κυβέρνηση να πείσουν τους πολίτες να εμβολιαστούν

Σε παπά­δες; δημάρ­χους επι­χει­ρη­μα­τί­ες και τοπι­κούς influencer για να πεί­σουν τους πολί­τες να εμβο­λια­στούν για να χτί­σει το επι­διω­κό­με­νο τεί­χος ανοσίας…

Επικαιρότητα
Οι ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά για ωράριο, μουσική και δεξιώσεις

Την άρση κάποιων επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος…

Προτεινόμενο
Τα κρούσματα πληθαίνουν, τα νοσοκομεία «ασφυκτιούν» και η κυβέρνηση  αρνείται να… αγγίξει τους ιδιώτες

Τη στιγ­μή τα δημό­σια νοσο­κο­μεία της χώρας «ασφυ­κτιούν», καθώς οι εισα­γω­γές ασθε­νών έχουν φτά­σει στο «κόκ­κι­νο» και ο αριθ­μός των…

Προτεινόμενο
Με μπαλώματα και νέους περιορισμούς αντιμετωπίζει κυβέρνηση την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» — Αλλαγές στα sms

Δεν απέ­δω­σαν τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα και προ­χω­ρά σε νέα η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να ανα­χαι­τί­σει την παν­δη­μία η οποία δημιουρ­γεί κατάσταση…