Περιήγηση: Βασίλης Κοντοζαμάνης

Ανακοινώσεις
Το ΚΚΕ για τις δηλώσεις Κοντοζαμάνη: Τα ψέματα τελείωσαν και οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης έχουν αποκαλυφθεί

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις δηλώ­σεις του υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας, Β. Κοντο­ζο­μά­νη, ο…

Επικαιρότητα
Απαράδεκτη και επικίνδυνη δήλωση Κοντοζαμάνη: Οι γιατροί φταίνε για τους θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ!

Άφη­σαν αθω­ρά­κι­στο το δημό­σιο σύστη­μα σγεί­ας εν μέσω παν­δη­μί­ας. Άφη­σαν απρο­στά­τευ­τους, εν μέσω παν­δη­μί­ας, για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό να παλεύουν…

Επικαιρότητα
Η κατάσταση γίνεται δραματική και η κυβέρνηση επιμένει να αρνείται την αναγκαία επίταξη (χωρίς πληρωμή) του ιδιωτικού τομέα υγείας 

Τα κρού­σμα­τα έχουν ξεπε­ρά­σει τα 3.000, οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς αυξά­νο­νται συνε­χώς όπως δυστυ­χώς και οι νεκροί από τον κορο­νο­ϊό, οι…

Επικαιρότητα
Τρεις ημέρες την εβδομάδα η ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας στην Ελλάδα

Από σήμε­ρα, η ενη­μέ­ρω­ση των δια­πι­στευ­μέ­νων συντα­κτών του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται — εξ’ απο­στά­σε­ως — κάθε Δευ­τέ­ρα, Τετάρ­τη και…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Με το συνήθη αντικομμουνισμό προσπάθησε να ξεφύγει ο κ. Κοντζαμάνης από τις ερωτήσεις του «Ριζοσπάστη»

Αντί να απα­ντή­σει στα πολύ συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα που έθε­σε ο Ριζο­σπά­στης, ο υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας κ. Κοτζα­μά­νης, κατέ­φυ­γε στην αερο­λο­γία και…

Ανακοινώσεις
«Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τις επικοινωνιακού τύπου αθλιότητες» (Η απάντηση των νοσομειακών γιατρών στο υπ. Υγείας)

«Ο Υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας απο­κά­λε­σε ψεύ­τες την ΟΕΝΓΕ και την ΕΙΝΑΠ που έκα­ναν το αυτο­νό­η­το και ζήτη­σαν να διε­ρευ­νη­θούν οι καταγγελίες…