Περιήγηση: Βασίλης Πέτσας

Κοινωνία
Στο «κόκκινο» Δυτική Αττική, Κοζάνη και άλλοι 10 νομοί – Στην ατομική ευθύνη και απειλές επιμένει η κυβέρνηση

Τον κώδω­να του κιν­δύ­νου για την Δυτι­κή Αττι­κή και την Κοζά­νη έκρου­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Βασί­λης Κικί­λιας, στο πλαί­σιο της…