Περιήγηση: Βασίλης Παπαγεωργίου

Κοινωνία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» — Συμβολή στον αγώνα για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ

Συνέ­ντευ­ξη με τον Βασί­λη Παπα­γε­ωρ­γί­ου, αντι­πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στην «Αθη­ναϊ­κή Ζυθο­ποι­ία» και μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Γάλακτος,…