Περιήγηση: Βασίλης Παπαγεωργόπουλος

Επικαιρότητα
Πρόκληση για το λαό της Θεσσαλονίκης η συμμετοχή Παπαγεωργόπουλου σε εκπομπή της TV100

Ούτε σαν κακό­γου­στο ετε­ρο­χρο­νι­σμέ­νο πρω­τα­πρι­λιά­τι­κο αστείο δεν μπο­ρεί κανείς να δεχτεί την προ­κλη­τι­κή συμ­με­το­χή του τελε­σί­δι­κα κατα­δι­κα­σθέ­ντα πρώ­ην δημάρ­χου Θεσσαλονίκης…