Περιήγηση: Βασίλης Πλιώτας

Κοινωνία
Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Β. Πλιώτα για την αποφυλάκιση του Γ. Πατέλη

Ο εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Βασί­λης Πλιώ­τας ζήτη­σε μόλις καθα­ρο­γρα­φεί η από­φα­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Ανα­στο­λών Αθη­νών, με την οποία…

Επικαιρότητα
Παραγγελία του εισαγγελέα Α.Π. να ερευνηθεί εάν κατά τις πρόσφατες επιθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη υποκρύπτονται εγκληματικές οργανώσεις

Να διε­ρευ­νη­θούν και άλλα αδι­κή­μα­τα κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, κυρί­ως εκεί­νο της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, σχε­τι­κά με τις επι­θέ­σεις φασι­στοει­δών σε Θεσ­σα­λο­νί­κη και…