Περιήγηση: Βασίλης Τσιάρτας

Προτεινόμενο
Ο Τσιάρτας… ξαναχτυπά!

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Πανα­γιώ­της Μελάς // Συντα­ξιού­χος ναυ­τερ­γά­της (Α’ μηχα­νι­κός) Ο Βασί­λης Τσάρ­τας ξανα­χτυ­πά! Με ξεδιά­ντρο­πο ως και εμε­τι­κό τρό­πο επανεμφανίζεται…